آوید تک - نمایش عکس :: پروژه های هوشمندسازی ساختمان توسط شرکت آوید تک در استان یزد

 

پروژه های هوشمندسازی ساختمان توسط شرکت آوید تک در استان یزد

 

 

 

      برج های سه قلوی سیکاس

بخشی از رزمه کاری شرکت آوید تک در استان یزد و جنوب کشور:

 1. پروژه برج های سه قلوی سیکاس پارک پیشگامان(بزرگترین پروژه تمام هوشمند جنوب ایران)
 2. پروژه آپارتمانی مسکونی 4 واحدی پادینا
 3. پروژه ویلایی مسکونی 2 واحدی- خ مطهری
 4. پروژه ویلایی - فرعی 20 اطلسی
 5. پروژه مسکونی 6 واحدی  - بلوار جمهوری کوچه رهبر
 6. پروژه مجتمع اداری 24 واحدی - ملاصدرا
 7. پروژه ویلایی مسکونی  – بوعلی
 8. پروژه  مجتمع مسکونی 5 واحدی - ملاصدرا
 9. پروژه  مجتمع مسکونی 4 واحدی- وزیری
 10. پروژه  مجتمع مسکونی 4 واحدی - بلوار جمهوری خ رهبر
 11. پروژه  مجتمع مسکونی 3 واحدی – مجدالعلما
 12. پروژه  مجتمع مسکونی 10 واحدی – خ لادن
 13. پروژه  ویلایی مسکونی - بلوار جمهوری کوچه 66
 14. پروژه  مجتمع مسکونی - خ لادن
 15. پروژه  ویلایی مسکونی - بلوار جمهوری
 16. پروژه  ویلایی مسکونی  – خ پاسداران
 17. پروژه  ویلایی مسکونی 2 واحدی - زارچ
 18. پروژه آقای کرم استجی- لیانا- بندرعباس
 19. پروژه ویلایی آقای عطاری- لیانا - یزد
 20. پروژه آقای غفاری- لیانا- یزد
 21. پروژه آقای قانع- لیانا- یزد
 22. پروژه آقای خالقی - بندرعباس
 23. پروژه آقای جلالی- بلوار جوان
 24. پروژه آپارتمانی آقای هاشمی- خوانین، خیابان اطلسی
 25. پروژه آقای رفیع زاده - خیابان ارشاد اسلامی
 26. پروژه ویلایی آقای حیدری- بلوار جمهوری کوچه چهار باغ
 27. پروژه ویلایی آقای سلطانی- بلوار جمهوری کوچه چهار باغ
 28. پروژه آپارتمانی آقای فخار- خیابان مسکن
 29. پروژه ویلایی آقای عمویی- بلوار شهید دشتی
 30. پروژه ویلایی آقای مهندس شهبازی فر- خیابان کاشانی
 31. پروژه آپارتمانی شرکت احرار- پشت پارک آزادگان
 32. پروژه آپارتمانی شرکت جهاد نصر- سیرجان
 33. پروژه آپارتمانی لوتوس - سیرجان
 34. پروژه مجتمع تجاری سپیدار- سیرجان
 35. پروژه ویلایی آقای دکتر هاشمی نژاد- صفائیه
 36. پروژه ویلایی آقای دکتر فلاح- صفائیه
 37. پروژه آپارتمانی آقای میرزایی - خیابان مسکن