آوید تک - کنترل هوشمند پرده برقی

 

سیستم پرده برقی

این سیستم نیز در کنار سیستم های روشنایی و تهویه اهمیت ویژه ای دارد، بطوریکه با کنترل هوشمند وضعیت پرده ها می توان میزان ورود نور طبیعی و تاثیرات دمایی آن را نیز در نظر گرفته و به معنای حقیقی کنترل هوشمند محقق نمود. کنترلر ها و موتور های هوشمند در انواع مختلف امکان کنترل پرده های کرکره ای، رول، ساده و ... بصورت چپ/راست گرد و Shade را فراهم نموده است.