آوید تک - تماس با ما

آدرس شرکت آوید: استان یزد- صفائیه- بلوار دانشگاه-خیابان وزیری- وزیری چهارم- پلاک 16

شماره تلفن: 035-38245493